Палавецкі стэп упрыгожма! (Decorate the Cuman Steppe)

Шырокі прастор для мары і жыцьця, (A wide expanse for dreams and lives)
У старажытнасьці нарадзілася наша слава! (From ancient times our heroic glory emerged),
І пакажам, што мы - Палавецкага роду! (And we'll show that we are of the Cuman nation)

Паднімайцеся! (Arise)
Ніхто не кране нас бяскарна. (No one provokes us with impunity)
Урываючыся ў Беларусь, каб схапіць прыгожую дзяўчыну. (As we raid Belarus to get a beautiful girl)

Па ўсёй Эўразіі існувала дзяржава Палавецкая. (The Cuman state existed throughout Eurasia)
Нас баяліся і паважалі ўсе, пастаянна. (We were feared and respected by all, constantly)
Але ўрэшце нашы продкі збеглі ў Вугоршчыну. (But eventually our ancestors fled to Hungary)

Мы служылі Вугоршчыне цягам усяго жыцьця. (We served Hungary our whole lives)
Таму што полавец ніколі не здаецца! (Because a Cuman never surrenders)
Ён застаецца на сваім шляху. (He stays on his path)

Куманія ў Вугоршчыне захоўвалася. (Cumania persisted in Hungary)
Хоць даўно наша мова знікнула, (Although our language disappeared long ago)
Да нашай спадчыны яны яшчэ праяўляюць павагу. (They still show respect to our legacy)

Калісьці новы правадыр павядзе нас на ўчынкі шляхетныя. (One day, a new leader will lead us to noble deeds)
Магчыма прыедзе з Японіі як рэінкарнацыя Куцяна! (Perhaps he'll come from Japan as the reincarnation of Köten)
Несумненна Палавецкага ханства адновіць славу. (Undoubtedly he'll restore glory to the Cuman Khanate)

Стэп зноў будзе Палавецкі! (The steppe will be Cuman again)
І як палавецкія жаўнеры мінулага, (And like the Cuman warriors of old)
Новы хан можа урвацца ў Беларусь за дзяўчынай! (The new Khan may raid Belarus for a girl)