GreatMarta
hide bio
PM . Follow . Favorite
Joined 12-22-05, id: 506350, Profile Updated: 08-15-08
Author has written 5 stories for Sci-Fi, General, and Fantasy.

Name: Marta

Age: 19

Gender: Girl, if you didn't figure it out of my name

Nationality: Polish with French ancestry

Languages: Polish, English, German

Likes: Sleeping till middday, Manga and Anime, Disney movies, Listening to music, Writing, Drawing, Spaghetti, Ice cream

Dislikes: Getting up early, Maths, Physics, Washing my head, Shopping with my mum, Broccoli, Rice

Dreams: Write a book better than Harry Potter, Draw a manga better than Naruto

Sort: Category . Published . Updated . Title . Words . Chapters . Reviews . Status .

Lajawarses: Planet Quest
The Emperor of the planet Laja sends his two sons on a trip to a neighbour Solar System.
Fiction: Sci-Fi - Rated: T - English - Sci-Fi - Chapters: 3 - Words: 6,552 - Updated: 8/15/2008 - Published: 10/28/2006
Sandstorm Chronicles Book I
A sultan tells his children a story of how his father lost the throne and was forced to go on exile. Supposed to be a family saga in Arabic background.
Fiction: Fantasy - Rated: K+ - English - Adventure/Fantasy - Chapters: 1 - Words: 1,561 - Published: 9/16/2007
Jak powstaje książka? reviews
Kompendium młodego autora. Swobodne tłumaczenie tekstu z dobrego software'u dla autorów Storymind. Może wam to pomoże
Fiction: General - Rated: K - Polish - Chapters: 1 - Words: 1,998 - Reviews: 2 - Favs: 1 - Published: 7/17/2007
Lajawarsi: Planetarna Wyprawa reviews
Imperator planety Laja wysyła swoich dwóch synów w podróż kosmiczna z grupą naukowców. Podczas gdy ksiażęta są w podróży, ich rodzinna planeta pada ofiarą inwazji.
Fiction: Sci-Fi - Rated: T - Polish - Sci-Fi - Chapters: 3 - Words: 5,734 - Reviews: 1 - Follows: 1 - Updated: 2/7/2007 - Published: 10/28/2006
Świat Kudu reviews
Keyem kształci się na wojowniczkę w społeczeństwie kudoków, próbującym zaprowadzić porządek 100 lat po III wojnie. Jest jednak mieszańcem, i ludzie nie są jej przychylni.
Fiction: General - Rated: T - Polish - Chapters: 1 - Words: 1,503 - Reviews: 1 - Favs: 1 - Published: 11/1/2006
Manager of:
Community: Polskie C2 Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my piszemy
Focus: General: All Categories