R.Silver
hide bio
PM . Follow . Favorite
Joined 09-01-13, id: 938729, Profile Updated: 10-30-13
Author has written 2 stories for Sci-Fi, and Play.

http:///

Sort: Category . Published . Updated . Title . Words . Chapters . Reviews . Status .

Nieśmiertelność reviews
Adrien pragnie żyć wiecznie. Zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel. Beta: Satius. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi przy tworzeniu tej historii.
Fiction: Sci-Fi - Rated: T - Polish - Drama - Chapters: 5 - Words: 3,672 - Reviews: 7 - Updated: 2/27/2014 - Published: 10/10/2013
Rozmowy o życiu reviews
Rozmowy
Fiction: Play - Rated: T - Polish - Chapters: 1 - Words: 278 - Reviews: 1 - Published: 2/23/2014